Váš projekt zajistíme od návrhu po výrobu

Zpracujeme projekty od jednoduchých prvků po komplexní mechanismy

Pomůžeme zhmotnit vaše nápady

Ať už si přejete odlitek, obrobek, kompozit nebo i 3D tisk

Vše pečlivě ověříme

Vaše díly prověříme z hlediska pevnosti i vyrobitelnosti

Konstrukční kancelář m2p2

Jsme mladá rozvíjející se společnost, zabývající se konstrukcí a vývojem od počátečních návrhů přes výkresovou dokumentaci až po zajištění a podpory výroby ve velkém množství oborů. Máme zkušenost s konstrukcí pohonů a mechanismů a konstrukcí s různými druhy materiálů.

Máme široký záběr a nebojíme se výzev.

Naše konstrukční zkušenosti jsou podloženy několikaletou praxí jak v českých, tak i v mezinárodních konstrukčních kancelářích působících zejména v strojírenství, automobilovém a leteckém a průmyslu.